HRVersterker

Mijn aanbod

Met HR Versterker heb je een betrouwbare externe HR partner in huis. Ruim 20 jaar ervaring in verschillende HR functies en organisaties. Betrokken bij het speelveld Mens en Werk. Klaar om ook binnen jouw organisatie samen waarde toe te voegen.

Foto Saskia Brounen Happy

Voor de HR professional

Heb jij heel veel goede ideeën en zitten er te weinig uren in een dag om ze uit te voeren? Wordt jouw To Do lijst niet korter ondanks je inspanningen?
Waarom moeilijk doen als het samen kan! Bel HR Versterker!

Op zoek naar een hartverwarmende externe sparringpartner om de HR strategie mee op te stellen en de plannen voor de komende jaren nog eens kritisch te bekijken?

Incidenteel een project, beleidsstuk, wervingstraject, verzuimbegeleiding in vertrouwde handen geven? Bel HR Versterker!

Samen zorgen voor een match tussen strategische doelen en de bezetting door de inzet van Strategische PersoneelsPlanning? Ik ben een ervaren SPP-procesbegeleider en ik faciliteer je graag in jouw SPP traject met je directie en MT.

Een betrouwbare externe partner voor de loopbaanvraagstukken van medewerkers? Lees meer over mijn aanpak bij Loopbaan Versterker en Talent Versterker.

Voor directie en MT

Reflectiegesprekken over mens en organisatie met directie en MT. Geen eigen HR professional in huis of op zoek naar een  versterking van je eigen HR capaciteit? HR Versterker is jullie betrouwbare externe HR adviseur, betrokken en bekend met jullie organisatie.


Voorbeelden van samenwerking met directie en MT zijn:

Ieder kwartaal een HR Versterker sessie met MT. We stemmen vorderingen met de strategische doelen af op de ontwikkelingen in de organisatie | Op afroep of op een vaste dag(deel) in de week | HR advies en begeleiding | opstellen HR strategie | advies en begeleiding van organisatieontwikkeling | met Strategische PersoneelsPlanning (SPP) borgen dat je met de organisatie je strategische koers daadwerkelijk gaat realiseren | opstellen van HR beleid | projectbegeleiding | tijdelijke HR interim ondersteuning

Heel belangrijk

Niet vergeten: gun ook jezelf jouw eigen HR Versterker rust moment.

Sta even stil, plan een rustmoment en reflecteer met mij over het werk en over je eigen ontwikkeling en welzijn. Geef een impuls aan je volgende stappen in werk en in je loopbaan. Zorg goed voor jezelf, jij bent belangrijk!

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan